Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělají vlčí hlídky

Smyslem vlčích hlídek je tedy neustálý monitoring území, kde se velké šelmy a jejich potenciální pytláci vyskytují.

Zoologická pozorování

První důležitou funkcí monitoringu je zjišťování pobytových znaků vlka, rysa a medvěda. Dobrovolníci důkladně měří jejich stopy a stopní dráhy, pořizují sádrové odlitky nalezených stop a sbírají jejich trus nebo srst, které pak slouží k dalším výzkumům. Od r. 2003 je monitoring zaměřen rovněž na sledování dalších chráněných živočichů (tetřev hlušec, jeřábek lesní, vydra říční, kočka divoká).

Každodenní pohyb v terénu

Svým ustavičným pohybem v terénu dobrovolníci odrazují lovce od střelby na chráněné šelmy a zjišťují pokusy o nelegální lov. Aktivita hlídkařů je zesílena v zimním období, kdy jsou šelmy nejčastěji likvidovány (kvůli zimní srsti, která je cennější než letní, a také proto, že probíhá hlavní myslivecká sezóna). V horách dobrovolníci rozvěšují cedulky upozorňující lovce na to, že "území střeží vlčí hlídky". Vlčí hlídky zásadně nevyužívají pro svůj pohyb v lese žádná motorová vozidla, naopak se snaží proti neukázněným motorkářům rázně zakročit.

Dokumentace "újedí"

Při monitoringu se dobrovolníci často setkávají s masitými návnadami - tzv. újeděmi, které myslivci kladou před posedy. Ve většině případů se jedná o nevábně vypadající mrtvoly nebo části mrtvol hospodářských zvířat, jejichž ponechávání ve volné krajině veterinární zákon výslovně zakazuje. I přesto byly zdechliny zvířat nalezeny dokonce v ochranném hygienickém pásmu vodní nádrže na pitnou vodu (Karolinka-Stanovnice, 2003). Takovýto nález je hlídkujícími dobrovolníky řádně zdokumentován a oznámen místní veterinární správě, která zahájí šetření a přikáže odstranění návnady, pokud tak myslivci neučiní již v průběhu šetření. Myslivci často argumentují tím, že návnady jsou určeny pro lišku - tedy "škodnou". Mohou mít pravdu, ale i zkušení zoologové potvrzují, že tyto návnady navštěvují také zákonem chráněné šelmy. Pak už záleží jen na cti lovce, zda se po nic netušící šelmě rozhodne vystřelit. Samozřejmě, že většina myslivců by si na vlka nebo rysa vystřelit nedovolila, ale stále je dost těch, kteří se snaží šelmy nekompromisně likvidovat (blíže v kapitole Pytláctví).

Vyvracení mýtů o šelmách

Hlídkující dobrovolníci informují obyvatele beskydských hor a turisty o výskytu šelem a snaží se vyvracet nepravdivé mýty o nebezpečnosti velkých šelem pro člověka. Zájemcům nabízejí informační materiály o velkých šelmách.

Spolupráce se Správou CHKO Beskydy

Při terénním monitoringu získávají vlčí hlídky velmi cenné informace o výskytu a pohybu ohrožených druhů, které předávají Správě CHKO Beskydy. Svou dobrovolnou činností tak doplňují malý počet terénních pracovníků ve Správě CHKO.